MiLoG - minimální mzdy

MiLoG v evropě

Státy kde uplatňují minimální mzdu

 


Co je to MiLoG

Od 1. 1. 2015 platí na území SRN plošná minimální mzda, která se vztahuje na všechny, tj. i mobilní zaměstnance tuzemských i zahraničních firem, a to včetně kabotáže i transitu. Zákon o minimální mzdě (MiLoG) stanovuje, kromě hodinové mzdy přinejmenším 8,50 EUR, rovněž povinnost hlášení pracovní činnosti a její dokumentaci.

Zákon o minimální mzdě (MiLoG) zavádí hodinovou mzdu 8,50€ brutto (nezapočítává se do ní příspěvek zaměstnavatele), což v průměru odpovídá 210,- CZK. Do minimální mzdy se nepočítají příspěvky na:- stravné,- náhradu životních nákladů, tzv. diet,- přesčasové hodiny,- příspěvky za práci ve svátek, neděli- příspěvky na dovolenou- vánoční příspěvky (s výjimkou výpočtu mzdy za měsíc prosinec)

Nové povinnosti pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci s mobilní činností vykonávají pracovní činnost na území SRNVšechny formuláře musí být vyplněné v německém jazyce, pro případnou kontrolu je potřeba je uchovávat 2 roky. Při neplnění povinností vyplývajících z MiLoG je celní úřad oprávněn udělit pokutu ve výši 30 000 €, při neplacení základní minimální mzdy až 500 000 €. Pokud celní úřad udělí firmě pokutu, ta je na „přiměřený čas“ vyřazena z možnosti zúčastnit se veřejných zakázek.Firmy, které své zakázky dále předávají svým subdodavatelům, ručí za dodržování MiLoG v celém svém dodavatelském řetězci. Majitel firmy tedy přímo odpovídá za vyplácení minimální mzdy nejen svým zaměstnancům, ale také pro zaměstnance firmy, která za něj zakázku převezme. Tento krok také upravuje MiLoG a subdodavatelé by měli mít platné smlouvy. 1. Z povinností vyplývajících z MiLoG, tj. výplaty min. mzdy, se nejde vyvázat ani smluvně, ani zřeknutím se zaměstnance.2. V případě zapojení subdodavatelů je doporučeno chránit/pojistit se následujícími způsoby: - Předběžnými zálohami či bankovními zárukami, které jsou dány závaznou smlouvou. Tyto smlouvy předem definují požadavky obou stran (hlavní dodavatel: subdodavatel atd).- Pokud obě strany souhlasí, může jako kontrolní činitel v tomto smluvním vztahu figurovat třetí strana

Řešení Vašich problémů

Program TachoScan od firmy INELO je propracovaný program pro stahování, archivaci a komplexní analýzu stažených dat z paměťových karet řidičů a paměti digitálních tachografů. Na základě těchto dat program pečlivě analyzuje nejen jednotlivá porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014, ale dokáže také odhalit překročení limitů daných českým nařízením vlády č. 589/2006 Sb., získané podklady ze stažených dat lze použít i pro určení odpracované doby. Svou kvalitou si získává uživatele napříč celou Evropou, jak u dopravců, tak i u kontrolních orgánů.

Velký pomocník při plnění povinností dopravce související s minimální mzdou v zemích jako jsou Německo, Norsko, (Francie se připravuje).

Program TachoScan od firmy INELO na základě získaných údajů z karet řidičů a importem reportů přejezdů hranic do programu, dokáže vypočíst odpracovanou dobu v dané zemi a výsledek zobrazit a přenést do reportu, který slouží jako podklad nejen pro mzdovou účtárnu, ale i jako doklad pro kontrolní orgány daných zemí. Samozřejmostí je i možnost vyplnění a vystavení potřebných dokumentů pro jednotlivá hlášení do daných zemí.

TACHOSCAN foto dokumentace

Hlavní partneři