Povinnosti dopravce

Povinnosti dopravce

Dopravce, jakožto vlastník vozového parku s vozidly nad 3,5 tun, je povinen stahovat a vyhodnocovat digitální tachografy a digitální karty řidičů dle Nařízení 561/ES včetně generování přestupků a protokolech o volnu včetně archivace 12 měsíců zpětně s použitím vhodného software a hardware. Toto ustanovení dále upravuje Nařízení komise (EU) č. 581/2010 určující přesné časové úseky, kdy data musí být stahována a vyhodnocována.

Proč si zvolit TachoScan

  • Software a hardware
  • Naše profesní školení patří k jednem z nejlepších v ČR a to hlavně svojí interaktivitou
  • Nabízíme zastoupení v případě správního řízení a přípravu na kontroly

Hlavní partneři