Palivový kondicionér Power CarTab


Šetří motor

Každý motor v průběhu provozu stárne. Jednou z příčin je shromažďování trvalých karbonizačních úsad, snižuje se spalovací objem a tím narůstá spotřeba paliva. Karbonizační úsady jsou primární příčinou zvýšené spotřeby paliva. Tím se u motoru snižuje účinnost – motor má daleko vyšší spotřebu, nižší výkon, reaguje pomaleji, spalování paliva se zhoršuje a tím se zvyšují emise výfukových plynů. V minulosti se řešil tento problém kapalinovou dekarbonizací, nebo se používaly různé přísady, které byly zcela nefunkční. Žádná z těchto možností není zcela uspokojivá, všechna tato řešení jsou cenově nákladná a některá z nich mají negativní dlouhodobé důsledky. Nyní se však na trhu objevil produkt Power Car Tab, který spolehlivě řeší výše uvedené provozní problémy.


Palivový kondicionér Power CarTab

Power Car Tab s high-tech složením je palivový kondicionér nejvyšší generace, který pronikne až do spalovacích komor skupin válců. Jeho nespornou výhodou je, že se beze zbytku rozpustí v palivu. Jedna ze tří složek kondicionéru se jmenuje Ferrocene. Jejím úkolem je zajistit rychlé a dokonalé prohoření paliva ve spalovacích komorách. V průběhu tohoto procesu se vytváří oxid železitý, který likviduje karbonové usazeniny. Ty postupně shoří a na kovových částech se vytváří mikroskopická ochranná vrstva. Ferrocene funguje díky spalovacím teplotám také jako mazivo. V důsledku toho se snižuje koeficient tření, je zajištěný hladší chod motoru a eliminuje se tzv. „klepání“. Tablety Power Car Tab jsou navržené tak, aby doplnily molekulární strukturu benzínu, motorové nafty, LPG i ethanolu, a tím zajistily efektivnější spalování. Veškeré palivo shoří v rámci expanzního cyklu již ve spalovacích komorách. To přináší jednak zvýšení výkonu a také výrazné snížení emisí. Používáním kondicionéru dochází k podstatnému snižování tvorby oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého. Dále se snižuje tvorba všech exhalátů plynů a zamezuje se tvorbě sazí. Všechny uvedené skutečnosti zvyšují účinnost motoru a výrazně prodlužují jeho životnost.
Proč si zvolit právě tento kondicionér

Je zcela bezpečný pro Váš motor, což je potvrzeno certifikací NTL – Nezávislé tribotechnické laboratoře paliv a maziv ČR. Náš palivový kondicionér je plně kompatibilní s uhlovodíky, úplně shoří a nezanechává žádné zbytky. Většina podobných přípravků vyrobených v USA obsahuje přísady, které nejsou plně kompatibilní a po dlouhou dobu ponechávají nespálené zbytky v motoru. Díky tomu není možné dosáhnout tak vysoké účinnosti. Naše tableta obsahuje mimo Ferrocene, který zajišťuje lepší prohoření palivové směsi, maznou složku a také účinný emulgátor. Všechny tři složky mají navíc synergický efekt, kde jedna složka posiluje účinnost druhé.


Hlavní partneři