Profesní školení

Profesní školení

Naše služba profesního školení referuje zákon č.374/2007 Sb.m který byl schválen 6.12.2007 a je účinný od 1.4.2008. Zákon zásadním způsobem změnil povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do subjektů poskytovatelů školení. Zákon je povinnou transpozicí směrnice č. 2003/59/ES. Směrnice zcela nově zavádí pro určité kategorie řidičů vlastnit osvědčení s platností ve všech členských státech EU. Ve většině zemí EU pro řidiče nákladních aut a autobusů dosud stačilo pouze mít řidičský průkaz. Zákon zavádí pro tyto řidiče povinnost vstupního školení v rozsahu 140 nebo 280 hodin. Toto školení budou muset absolvovat po níže uvedených datech všichni noví řidiči, na něž se zákon vztahuje. Dále budou muset řidiči vždy v období 5 let absolvovat 35 hodin školení. Toto školení bude rozděleno do 5 ročních školení po 7 hodinách.

Hlavní aspekty

  • Interaktivita - již žádné čtení z brožur
  • Možnosti načtení karet řidičů a poukázání na chyby
  • Prezentace možností, jak se vyhýbat pokutám

Hlavní partneři