SW TachoScan


Rozdělení verzí

 • TachoScan Full – plná verze programu, která má všechny funkce, bez omezení počtu zaváděných vozidel a s možností instalace na vícero stanic (s přenášením HW USB klíče TASP+)
 • TachoScan Mini – verze s možností zavádění omezeného počtu vozidel
 • TachoScan Digital – verze programu využívající pouze digitální data
 • TachoScan Digita a Analog – verze programu využívající digitální a analogová data (digitální a analogové tachografy)
 • TachoScan DEMO – verze programu k otestování jeho funkcí (nutno ručně zvolit češtinu skrze Soubor - Jazyk)

Systémové požadavky

SW TachoScan

TachoScan je pokročilý nástroj pro stahování, archivaci a komplexní analýzu dat z diagramů, karet řidičů a paměti digitálních tachografů. Na jejich základě program analyzuje pracovní dobu a odpočinky řidičů. Automaticky odhaluje individuální i kolektivní řízení a kontroluje informace týkající se jich. Program umožňuje vzájemné porovnávání průjezdů vozidel na určených trasách – kromě toho má možnost srovnávání dat z karet řidičů s daty z paměti tachografu. Funkční systém reportování umožňuje připravit různé přehledy a porovnání, které zajišťují pravdivé informace o řidičích, jejich pracovní době a objevujících se nesrovnalostech nebo přestupcích – a v případě jejich provedení automaticky připraví výtisky prohlášení pro řidiče. Kromě toho všechny soubory s digitálními daty analyzovanými v programu jsou automaticky ověřovány z hlediska správnosti digitálního podpisu

Hlavní přednosti SW TachoScan

 • Novinka: prostředí zaměřené na rychlou a ergonomickou práci
 • Možnost stahování, archivace a analýzy dat z analogového a digitálního tachografu v jednom programu
 • Schopnost zápisu posledních odečtů na karty řidičů
 • Možnost editace dat z karty řidiče!
 • Přesnou analýzu dat pomocí algoritmu, který využívá mnoho kontrolních institucí
 • Soulad s aktuální právní úpravou
 • možnost porovnání dat z karet řidiče a tachografu
 • Vyúčtování služebních cest
 • pohodlný systém reportování
 • Součinnost se všemi zařízeními pro stahování dat a možnost práce v síti
 • Mimo jiné automatická aktualizace skrze internet (SW PC NET SERVICE Updater) a roční záruka / garance na software

SW poskytuje stejné výstupy jako

 • Inspekce silniční dopravy
 • BAG v Německu
 • Pohraniční stráž
 • Celní úřad
 • Policie ČR
 • MVČR
 • Inspekce v Rumunsku, Litvě, Lotyšsku a Estonskui

Hlavní partneři